Skip to content

Events Calendar | Féilire na nImeachtaí

Search for an event | Cuardaigh imeacht

Welcome to the Events Calendar and Registration page. Narrow or broaden the list of events by selecting a category, time period, or location and click Search. Click on an event title to see the event summary. If the event requires registration to attend, a link to the registration page is provided on the event summary page. You may also wish to visit the following webpage www.universityofgalway.ie/postgradevents

Tá Féilire na nImeachtaí le fáil ar an leathanach seo agus deis clárú do na himeachtaí sin. Laghdaigh nó méadaigh liosta na n-imeachtaí trí chatagóir, tréimhse ama nó láthair a roghnú agus cliceáil ar Cuardaigh. Cliceáil ar theideal imeachta chun achoimre an imeachta a fheiceáil. Más gá clárú chun freastal ar imeacht, tá nasc chuig an leathanach clárúcháin le fáil ar leathanach achoimre an imeachta. B'fhéidir gur mhaith leat cuairt a thabhairt ar an leathanach gréasáin seo a leanas freisin www.universityofgalway.ie/postgradevents

Time Period | Tréimhse ama

Category Details | Sonraí Catagóire

Location | Láthair

No events were found matching your search criteria. | Níl imeacht ar bith ag teacht leis na critéir chuardaigh.
Loading...